• GALEGO
  • ESPAÑOL
  • ENGLISH
     

Tres Laboratorio de Ideas y Comunicación S.L.

Tres Laboratorio de Ideas y Comunicación S.L.

Calle Pastoriza, 1, 1º. 15003 A Coruña


Contacto:
Rómulo Sanjurjo
(+34) 619 844 761


romulo@treslaboratorio.com

—Cremos na industria cultural e creativa como sector estratéxico.
—Temos ideas e sabemos desenvolvelas.
—Gústannos os proxectos innovadores, singulares e con identidade propia.
—Asesoramos a institucións, entidades e empresas en plans estratéxicos e programación de espazos culturais.
—Representamos a artistas e colectivos de creadores.
—Creamos e producimos proxectos vinculados á arte, a cultura, a comunicación social e o pensamento.
—Creamos e producimos proxectos para os sectores da televisión, publicidade, cine e multimedia.
—Creamos e producimos espectáculos musicais e teatrais.
—Temos selo propio para a produción, edición e distribución de publicacións en soporte papel e dixital.