• GALEGO
  • ESPAÑOL
  • ENGLISH
     

DOA

Vídeos

Estes meus ollos

DOA

Directo no Teatro Principal de Pontevedra (Ciclo Músicas Abertas 2012). Música Afonso X O Sabio, letra de Johan García de Guilhade. Presentación-concerto de "A fronda dos cervos" (FOL MUSICA). Traballo discográfico temático da lírica medieval galego-portuguesa. DOA actualiza e recrea as Cantigas de Santa María "Afonso X o Sabio", Martín Códax, Códice Calixtino e composicións propias baseadas nas estruturas melódicas medievais dos códices do século XII.

Máis vídeos de DOA

Fonte

DOA

O Maroot live

DOA

Santamaría de Tudia (Live HD)

DOA

Across the universe (VC HD)

DOA

Verdes herbas (VC HD)

DOA

Levousa Fremosa (Live HD)

DOA