• GALEGO
  • ESPAÑOL
  • ENGLISH
     

Cantos na Maré. Festival Internacional da Lusofonía

Cantos na Maré. Festival Internacional da Lusofonía

Cantos na Maré, Festival Internacional da Lusofonía é un proxecto cultural pioneiro e exclusivo na península, creado en Galiza cunha singular aposta cultural: trazar un mapa común entre os territorios atlánticos a través da música, dos ritmos e dos sons que comparten raíces e orixes comúns.

Cantos na Maré é unha iniciativa de aproximación de culturas e do fomento da diversidade, da interacción e da apertura de oportunidades á creación artística e ao intercambio. É unha oportunidade de expansión da nosa música e da nosa cultura, e impulsa a construción colectiva nun mercado internacional.

O espectáculo musical, baseado na investigación e no enriquecemento, representa un dos eixes básicos da estrutura do proxecto. Ofrécese un espectáculo único e irrepetible, desenvolvido conxuntamente por un grupo de artistas que comparten escenario por primeira vez e deseñan en común un repertorio exclusivo para a ocasión. Comparten as súas experiencias en Pontevedra, sede do festival, chegados de destinos tan distintos e distantes como Cabo Verde, Angola, Portugal, Brasil, Mozambique, Guinea Bissau e Galicia

Cantos na Maré é un proposta de aproximación de culturas, unha ponte que permite un coñecemento mutuo liberado de prexuízos e cunha clara vocación de expansión e divulgación da cultura galega no contexto da lusofonía e alén del.

Promotores: Nordesía Produccións

Ano de creación: 2003

Periocidade: Anual

Duración: Catro días

Lugar de celebración: Pontevedra

Datas aproximadas de celebración: Outubro

Tal vez tamén che gusten